Caspar Engdahl, sång

Caspar går sitt första år på masterprogrammet vid Operahögskolan i Stockholm. I februari 2017 kunde han ses som Kyrkvaktmästaren i Rangströms Kronbruden på Göteborgsoperan. Senast gestaltade Caspar rollen som Escamillo i Carmen vid Dala-Floda operafestival.

Mottog Kungliga musikaliska akademiens stipendium 2015.